สิงหาคม 2017
  อาทิตย์ จ้นทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(31)     01 02 03 04 05
(32) 06 07 08 09 10 11 12
(33) 13 14 15 16 17 18 19
(34) 20 21 22 23 24 25 26
(35) 27 28 29 30 31    
ตุลาคม 2017
  อาทิตย์ จ้นทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(40) 01 02 03 04 05 06 07
(41) 08 09 10 11 12 13 14
(42) 15 16 17 18 19 20 21
(43) 22 23 24 25 26 27 28
(44) 29 30 31        

กันยายน 2017

ตารางการปฏิบัติราชการผู้บริหาร
อาทิตย์ จ้นทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
          01
View this entryรองฯสุขสันต์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินฯ ณ รร.พันล้าน บูติค รีสอร์ท จ.หนองคาย
View this entry9» นพ.สสจ.รอ. ร่วมพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานหน้าบึงพลาญชัย
View this entry9:30» นพ.สสจ.รอ. ประชุมอนุกรรมการควบคุมการขอทานฯ ณ ห้องประชุม พมจ.รอ.
View this entry13:30» นพ.สสจ.รอ./นพ.บุญมี /รองฯยุทธนี คัดเลือก ผอ.รพ.สต.อาวุโส ณ ห้องแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
View this entry13:30» พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 60 ณ ห้องประชุมชั้น 4 จว.รอ.
View this entry14» รองฯประวุฒิ ประชุมอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่งฯ ณ ห้องประชุม พมจ.รอ.
View this entry14:30» นพ.สสจ.รอ./นพ.บุญมี /รองฯยุทธนี คัดเลือก ผอ.รพ.สต.ชำนาญงาน ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
02
03 (สัปดาห์ 36)
04
View this entryนพ.สสจ.รอ. ลาพักผ่อน
View this entryรองฯสุขสันต์ ประชุมถอดบทเรียนทันตสุขภาพฯ ณ รร.อารยารีสอร์ท อ.โขงจียม จ.อุบลราชธานี
View this entry9:30» รองฯยุทธนี ร่วมงานการสร้างรากฐานประเทศไทยสร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง ณ รร.รามาการ์เด้น กทม.
05
View this entryรองฯสุขสันต์ ประชุมถอดบทเรียนทันตสุขภาพฯ ณ รร.อารยารีสอร์ท อ.โขงจียม จ.อุบลราชธานี
View this entryประชุม PLANFIN ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี
View this entry9» นพ.สสจ.รอ./นพ.บุญมี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จว.รอ. ณ ห้องประดับทอง รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry9» รองฯประวุฒิ ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุน SME ณ ห้องประชุมชั้น 4 จว.รอ.
06
View this entryนพ.สสจ.รอ./นพ.บุญมี/รองฯสุขสันต์ ประชุมวิชาการกระทรวง สธ. ณ รร.เซนทาราโฮเตลฯ จ.อุดรธานี
View this entry8:30» รองฯประวุฒิ พิธีลงเสาเข็มองค์พญานาค ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อ.ธวัชบุรี
View this entry10» รองฯยุทธนี ประชุม กอพม.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.รอ.
07
View this entryนพ.สสจ.รอ./นพ.บุญมี/รองฯสุขสันต์ ประชุมวิชาการกระทรวง สธ. ณ รร.เซนทาราโฮเตลฯ จ.อุดรธานี
View this entry9» รองฯยุทธนี ร่วมงานมหกรรม 15 ปี TO BE ณ ร.ร.โพนทองพัฒนาวิทยา
View this entry9» รองฯประวุฒิ เปิดการประชุมความครอบคลุมวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
View this entry13:30» รองฯประวุฒิ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 จว.รอ.
08
View this entryรองฯยุทธนี ลาพักผ่อนเดินทางไปต่างประเทศ
View this entry9» รองฯประวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ อ.โพนทราย
View this entry9» นพ.สสจ.รอ. ตรวจงานจ้าง รพ.เกษตรวิสัย
View this entry10:30» ร่วมพิธีปิดค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติดฯ ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
View this entry11» รองฯสุขสันต์ รับโล่รางวัลหน่วยงานผ่านการประเมิน ITA ณ รร.เซนทาราโฮเตล&คอนเวนชั่นฯ จ.อุดรธานี
View this entry13:30» นพ.สสจ.รอ. พิจารณาตำแหน่ง ผอ.รพ.เกษตรวิสัย ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
09
10 (สัปดาห์ 37)
View this entry18» นพ.สสจ.รอ. ร่วมงานมงคลสมรสบุตรี นพ.วันชัย อัตถากร ณ ห้องประดับฟ้า รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
11
View this entryรองฯยุทธนี ลาพักผ่อนเดินทางไปต่างประเทศ
View this entry9» นพ.สสจ.รอ. ร่วมงานวันหมอพีร์ คำทอน ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
View this entry9» ประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 60 ณ ห้องประชุม สนง.สสจ.รอ.
View this entry9» รองฯประวุฒิ ประชุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ ณ ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรม จว.รอ
View this entry9» รองฯสุขสันต์ ต้อนรับคณะกรรมการ DHS RTI ณ เทศบาล ต.สุวรรณภูมิ
View this entry9:30» นพ.บุญมี ประชุมงบลงทุนฯ ปี 62 ณ ห้องประชุม สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
View this entry9:30» นพ.วัชระ ประชุมจัดทำสื่อพยาธิใบไม้ในตับฯ ณ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
View this entry13:30» รองฯสุขสันต์ ต้อนรับคณะกรรมการ DHS RTI ณ ห้องประชุม รพ.อาจสามารถ
View this entry13:30» นพ.บุญมี ประชุมจัดสรรงบ UC ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
View this entry13:30» ประชุมช่วยเหลือ ฟื้นฟู พื้นที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 จว.รอ.
View this entry14» นพ.สสจ.รอ. ตรวจงานจ้าง รพ.โพนทอง
12
View this entryนพ.วัชระ ลาพักผ่อน
View this entryรองฯยุทธนี ลาพักผ่อนเดินทางไปต่างประเทศ
View this entry9» นพ.บุญมี สอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชบา สนง.สสจ.รอ.
View this entry9» นพ.สสจ.รอ. ตรวจงานจ้าง รพ.ร้อยเอ็ด
View this entry9» ร่วมงาน ONE HOME ONE HEART คน พม. ณ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry9:30» รองฯประวุฒิ เปิดการสัมมนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประดับเพชร รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry10» ประชุมบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 จว.รอ.
View this entry10» รองฯประวุฒิ ประชุมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านฯ ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ (TK Park Roi Et)
View this entry11» นพ.สสจ.รอ. สร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
View this entry13» นพ.สสจ.รอ. ประชุมกรรมการเขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมจำลองฯ ชั้น 4 รพ.ขอนแก่น
View this entry13:30» ประชุมจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ณ ห้องประชุม สนง.ขนส่ง จว.รอ.
View this entry15» นพ.บุญมี มอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมเดือนเพ็ญ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry16» ร่วมพิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้างโรบินสันร้อยเอ็ด
13
View this entryนพ.วัชระ ลาพักผ่อน
View this entryนพ.บุญมี ลาพักผ่อน
View this entryรองฯสุขสันต์ ร่วมโครงการตำบลจัดการสุขภาพดีฯ ณ รร.สตาร์เวลล์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
View this entryยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ณ รร.เซ็นทราศูนย์ราชการ กทม.
View this entry9» นพ.สสจ.รอ. เปิดการสัมมนาแพทย์แผนไทย ณ ห้องเดือนเต็ม รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry10» นพ.สสจ.รอ. ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองร้อยเอ็ด
View this entry13» นพ.สสจ.รอ. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมจำลองฯ รพ.ขอนแก่น
View this entry13:30» ประชุมจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ณ ห้องประชุม สนง.ขนส่ง จว.รอ.
View this entry13:30» รองฯยุทธนี ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กฯ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.รอ.
View this entry14» ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ณ ลาน walkway ชั้น 1 ห้างโรบินสันร้อยเอ็ด
14
View this entryนพ.วัชระ ลาพักผ่อน
View this entryนพ.บุญมี ลาพักผ่อน
View this entryรองฯสุขสันต์ ร่วมโครงการตำบลจัดการสุขภาพดีฯ ณ รร.สตาร์เวลล์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
View this entry9» นพ.สสจ.รอ. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ รร.เซ็นทราศูนย์ราชการ กทม.
View this entry9» ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ Thaland 4.0 ณ รร.นาข่าบุรีรีสอร์ จ.อุดรธานี
View this entry9» รองฯประวุฒิ ประชุมวางผังโครงการโดยรอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 จว.รอ.
View this entry13:30» ประชุมจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ณ ห้องประชุม สนง.ขนส่ง จว.รอ.
View this entry14» รองฯยุทธนี ประชุมเตรียมงาน สมมาน้ำคืนเพ็งฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
View this entry15» ประชุมแผนงาน/โครงการพัฒนา จว.รอ. ณ ห้องประชุมชั้น 4 จว.รอ.
15
View this entryรองฯสุขสันต์ ร่วมโครงการตำบลจัดการสุขภาพดีฯ ณ รร.สตาร์เวลล์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
View this entry8:30» รองฯยุทธนี VDO Conf. พิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 จว.รอ.
View this entry9» นพ.สสจ.รอ. ประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ณ รร.เซ็นทราศูนย์ราชการ กทม.
View this entry9» ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ต.โคกสูง อ.โพนทอง
View this entry10» รองฯยุทธนี ประชุมประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 จว.รอ.
View this entry13:30» ประชุมจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ณ ห้องประชุม สนง.ขนส่ง จว.รอ.
View this entry13:30» นพ.บุญมี ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จว.รอ. ณ ห้องประชุม สนง.ประกันสังคม จว.รอ.ชั้น 2
View this entry13:30» ประชุมคณะทำงานด้านสถานที่/พิธีการ(ถวายดอกไม้จันทร์) ณ ห้องประชุมชั้น 4 จว.รอ.
16
View this entry10» รองฯประวุฒิ เยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย/มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก อ.เสลภูมิ
17 (สัปดาห์ 38)
18
View this entry8:30» นพ.สสจ.รอ. ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ฯ ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ฯ ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
View this entry9» รองฯประวุฒิ ประชุมสัญจรด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประดับทอง รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry9:09» รองฯสุขสันต์ กล่าวต้อนรับในพิธีมอบธรรมนูญตำบล ณ หอประชุม อ.เมืองร้อยเอ็ด
View this entry10:30» ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "วันประมงแห่งชาติ" ณ หนองราษฎร์อำนวย อ.พนมไพร
View this entry13» นพ.สสจ.รอ./นพ.บุญมี VDO Conf. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
View this entry15» นพ.บุญมี ตรวจงานจ้าง สสอ.อาจสามารถ
19
View this entryนพ.สสจ.รอ. เดินทางไปราชการต่างประเทศ
View this entry8:30» รองฯยุทธนี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ ตลาดกลางชุมชน ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย
View this entry9» Service Plan Roi Et Sharing ครั้งที่ 2 ณ อาคารแกรนด์ บอลรูม รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry13» รองฯประวุฒิ ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกำนันฯ ณ ห้องประดับฟ้า รร.เพชรรัชต์การเด้น
View this entry13:30» นพ.บุญมี พิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมชบา สนง.สสจ.รอ.
20
View this entryนพ.สสจ.รอ. เดินทางไปราชการต่างประเทศ
View this entryนพ.บุญมี ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ณ รร.โรแมนติกฯ จ.นครราชสีมา
View this entry9» ประชุมแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเพชร รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry9» ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องเมืองทอง รร.สาเกตนคร
21
View this entryนพ.สสจ.รอ. เดินทางไปราชการต่างประเทศ
View this entryนพ.บุญมี ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ณ รร.โรแมนติกฯ จ.นครราชสีมา
View this entry9» รองฯยุทธนี ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ ร.ร.บ้านเหล่ายูง ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน
View this entry9» รองฯประวุฒิ เปิดการประชุม พรบ.สถานพยาบาลฯ ณ ห้องประชุมประดับแก้ว รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry9» ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนฯ ณ รร.สาเกตนคร
View this entry15:30» VDO Conf. ประชุมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 จว.รอ.
22
View this entryนพ.สสจ.รอ. เดินทางไปราชการต่างประเทศ
View this entry9» นพ.วัชระ ประชุม อปสข. ณ ห้องฉัททันต์ รร.พูลแมน ขอนแก่น
View this entry9» รองฯประวุฒิ ร่วมเสวนากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานปลอดภัยทางถนน ณ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
View this entry10» รองฯยุทธนี เปิดประชุม/มอบนโยบายพัฒนาบริการพยาบาล ณ ห้องประชุม ร้านอาหารบ้านสวน
View this entry13:30» ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณท์ชุมชน ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรม จ.รอ.
View this entry18» นพ.บุญมี ร่วมงานมุทิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 7 รพ.ร้อยเอ็ด
23
24 (สัปดาห์ 39)
View this entry9» นพ.วัชระ เปิดงานวันมหิดล ณ ห้องประชุมจรัสฯ ชั้น 4 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ รพ.พนมไพร
25
View this entry9» รองฯยุทธนี ประเมินผลงานตำแหน่ง นวก.ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
View this entry9» ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด
View this entry9:30» นพ.สสจ.รอ. ประชุม หน.ส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 จว.รอ.
View this entry13:30» นพ.สสจ.รอ./ผู้บริหารทุกท่าน ประชุม กวป. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
View this entry13:30» รองฯประวุฒิ ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 จว.รอ.
View this entry13:30» ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบภูมิสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 5 จว.รอ.
View this entry13:30» ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงผลงานหมู่บ้านฯ ณ บริเวณลานจอดรถหน้า จว.รอ.
View this entry14» รองฯประวุฒิ ประชุม ศอ.ปส.จ.รอ. ณ ห้องประชุมชั้น 5 จว.รอ.
26
View this entry9» นพ.สสจ.รอ./ผู้บริหารทุกท่าน ถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประดับเพชร รร.เพชรรัชต์การ์เด้น
27
View this entryรองฯสุขสันต์ ร่วมงานมุทิตาชวนชม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
View this entry11» นพ.สสจ.รอ. ตรวจงานจ้าง รพ.โพนทอง
View this entry13:30» นพ.บุญมี ประชุมเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สนง.สสจ.รอ.
28
View this entryรองฯยุทธนี ลากิจ
View this entry15:30» VDO Conf. ประชุมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 จว.รอ.
29
View this entryรองฯยุทธนี ลากิจ
30


[สำหรับการพิมพ์]