สิงหาคม 2017
  อาทิตย์ จ้นทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(31)     01 02 03 04 05
(32) 06 07 08 09 10 11 12
(33) 13 14 15 16 17 18 19
(34) 20 21 22 23 24 25 26
(35) 27 28 29 30 31    
ตุลาคม 2017
  อาทิตย์ จ้นทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(40) 01 02 03 04 05 06 07
(41) 08 09 10 11 12 13 14
(42) 15 16 17 18 19 20 21
(43) 22 23 24 25 26 27 28
(44) 29 30 31        

กันยายน 2017

ระบบแจ้งรับแฟ้มงานที่อนุมัติแล้ว
อาทิตย์ จ้นทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
          01
02
03 (สัปดาห์ 36)
04
View this entryรพ.จตุรพักตรพิมาน /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่กลุ่มงานงานพัฒนายุทธศาสตร์
View this entryรพ.พนมไพร /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
View this entryรพ.เกษตรวิสัย /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
View this entryรพ.โพนทอง /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
05
06
07
08
09
10 (สัปดาห์ 37)
11
12
13
View this entryรพ.เมืองสรวง /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่กลุ่มงานงานพัฒนายุทธศาสตร์
14
15
16
17 (สัปดาห์ 38)
18
View this entryรพ.ศรีสมเด็จ /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่กลุ่มงานงานพัฒนายุทธศาสตร์
19
View this entryสสอ.เกษตรวิสัย /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
View this entryสสอ.พนมไพร /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
View this entryสสอ.เมืองสรวง /ลงนามแล้ว/รับแฟ้มที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
20
21
22
23
24 (สัปดาห์ 39)
25
26
27
28
29
30


[สำหรับการพิมพ์]